Hun | Eng
Rendszerüzenet
1
2
3
4

Szabályzat

Be Your Player Offline Bajnokság Szabályzat

Első félidő- Xbox ONE FIFA 19

 1. Alapszabályok
  1. Minden mérkőzést az Electronic Arts Inc által publikált EA SPORTS FIFA 19 Xbox One konzolra kompatibilis videójáték-szoftver legfrissebb változatával kötelező lejátszani.
  2. A versenyen minden olyan természetes személy részt vehet, aki 14 évnél idősebb. De 18 évnél fiatalabb résztvevők csak szülő / gyám / beleegyezésével nevezhetnek a versenyre.
  3. Minden félidőt egy valós játékvezető és egy virtuális játékvezető felügyel.
   1. Játékvezető
    Minden olyan a szervezők által kijelölt természetes személy, aki 16 évnél idősebb. Döntésüket kizárólag a versenybíróság írhatja felül vitás esetekben.
  4. Minden mérkőzést a konzolon 2 a 2 ellen kell lejátszani. Ez alól kivétel nem engedélyezett.
 2. Mérkőzések
  1. A félidő időtartama: 6 perc
  2. Nehézségi szint: Legendás
  3. Játék sebessége: NORMAL
  4. Sérülés: Nincs
  5. Kezezés: Kikapcsolva
  6. Keretek: Online, Játékos rating: Online
  7. Időjárás: SPRING, 08:00 pm
  8. Játékvezető: RANDOM
  9. Labda: RANDOM
  10. Les: Bekapcsolva
  11. A mérkőzés kezdete előtt minden résztvevőnek 2 perc áll a rendelkezésére, hogy
   1. kiválassza az nevezésben megjelölt csapatot
   2. a játékba épített taktikai beállítások közül válasszon
   3. összeállítsa a játék adatbázisa alapján a kezdő csapatot - igény szerint módosítson a játékvezérlők beállításain
  12. Mérkőzés közben a játékosok cseréje nem engedélyezett. Ez alól kivételt képez az a résztvevő csapat amelyik kiállítást kap a virtuális játékvezetőtől. Ebben az esetben 1 db játékos cserére van lehetőség a szenvedő félnek. Az időlimit 1 perc.
  13. Minden mérkőzést a játékban alapértelmezettként megadott TV Közvetítés (Camera:Tele Broadcast) kameraállásból kötelező játszani.
  14. A mérkőzés nem állítható le a valós adminisztrátor engedélye nélkül. Technikai probléma esetén a jelen szabályzat kivételt képez.(kivétel 12. pont)
  15. Minden csapat a nevezéskor kiválasztott és a nevezésben elküldött FIFA csapattal köteles lejátszani a mérkőzéseit a torna során. Ezen csapat csakis a FIFA 19-ben szereplő klubcsapatok közül kerülhet ki. A válogatott csapatok választása nem engedélyezett! 
  16. Játékban történt kiállítást, ugyan úgy viszi tovább a szenvedő fél az aktuális mérkőzésen mint a részeredményt.
   1. Az eredményt (és a kiállítást/okat) az azon a konzolnál lévő játékvezető hitelesíti.
  17. A csoportmeccsek lezárása után a weboldalon automatikusan megjelennek a párosításokat a kieséses rendszer elkezdéséhez.
  18. A nyolcaddöntő, negyeddöntő és elődöntő párosításai előre elkészített szisztéma szerint történik.
  19. Bronz mérkőzés van.
 3. Lebonyolítás
  1. Résztvevő Felelőssége
   1. 3 perccel a kiírt mérkőzés előtt jelentkezni a kijelölt játékvezetőnél.
   2. Amennyiben mérkőzés közben technikai vagy egyéb problémát észlel (fagyás, hibás játékvezérlő) azt köteles jelenteni a kijelölt játékvezetőnek. Ennek
    elmulasztása során az aktuális félidő lejátszása kötelező és az elért eredmények véglegesek.
   3. A rendezők, játékvezetők (virtuális/valós) és a versenybíróság utasításainak követése. Vitás, vagy megkérdőjelezhető döntés ellen fellebbezni a versenybíróságnál (rendezőknél) lehet.
   4. Minden résztvevő köteles az általa szabálytalannak vélt cselekményeket jelenteni a játékvezetőknek.
   5. Amennyiben a résztvevő nem vesz részt hivatalos mérkőzésen, köteles a kijelölt játékterületen kívül tartózkodnia. Ennek elmulasztása a versenyből való kizárást vonhatja maga után.
   6. Minden résztvevő köteles a Fair Play szellemében részt venni a bajnokságon. A saját és mások mérkőzéseinek akadályoztatása a versenyből való kizárást jelenti. Különösen a fizikai akadályoztatás (pl. lökdösődés, kitakarás, stb.)
  2. Játékvezetők Felelőssége
   1. A mérkőzések felügyelete.
   2. Vitás esetek, eseti elbírálása a versenyszabályzat alapján.
   3. A játékosok tájékoztatása a versenyszabályzat tartalmáról kérés esetén.
   4. A játékvezetők nem kötelesek tájékoztatást adni a játékosok mérkőzéseinek időpontjáról illetve a rendezvény lebonyolításáról.
   5. Szabálytalanság esetén megállíthatják a játékot illetve a félidő újrajátszását írhatják elő.
   6. Amennyiben a játékvezetőt a résztvevők nem tájékoztatják az esetleges technikai problémákról (például: játékvezérlő működésképtelensége, a gyáriaktól eltérő csapatösszeállítás, szabálytalan csapatválasztás illetve taktikai beállítások) a mérkőzés folyamatban lévő félidejét le kell játszani. A játékvezetők szabadon dönthetnek a félidő sorsa felett.
  3. Rendezők / Versenybíróság Felelőssége
   1. A rendezvény lebonyolításának felügyelete.
   2. Információs pult üzemeltetése a rendezvény teljes ideje alatt
   3. A résztvevők tájékoztatása, amennyiben a kiírt mérkőzés előtt 3 perccel nem jelennek meg a játékállásoknál.
   4. Maximálisan 3 tájékoztatás (felszólítás) és az 3 perces határidő túllépése után a versenybíróság diszkvalifikálhatja a meg nem jelent résztvevőt.
   5. Óvásnak helye nincs!
 4. Egyéb rendelkezések
  1. A rendezvényen okozott károkat, a vétkesek kötelesek megtéríteni a sértett partnerrel szemben. Amennyiben nem sikerül a helyszínen rendezni az anyagi kárt, a szervezőség jogi útra terelheti az ügyet.
  2. A kontroller eldobás; egymás fizikai bántalmazása; a TV készülékek rongálása bármilyen formában automatikus kizárást vonhat maga után.
  3. A rendezvényre belépő résztvevők, a belépéssel megértették és elfogadták a versenyszabályzatot, melynek teljes szövege megtekinthető a kihelyezett játékvezetőknél.
  4. Jelen szabályzat pontjait a versenybíróság módosíthatja, amennyiben az a rendezvény zavartalan lebonyolítása miatt indokolt. A módosításokat a versenybíróság köteles szóban közölni a résztvevőkkel, akik függetlenül az éppen folyamatban lévő vagy lejátszott mérkőzésektől elfogadják azokat.
  5. A saját játékvezérlők használatát a versenybíróság egyénenként korlátozhatja. A játékvezérlők beüzemelése beleszámít a beállításokra adott 2 percbe.

Második félidő - Cageball

A versenyszabályzat érvényes minden olyan mérkőzésre, melyet a Cageball Szövetség szervez vagy a Cageball Szövetség pályáin rendeznek.

A csapatok összeállítása

A mérkőzést két csapat játssza, 3-3 fővel.

A csere végrehajtása: A mérkőzésekre cserejátékosok nevezhetők. Ezek száma max. 3 fő lehet. Cserélni gól után – a pályán lévő játékosok kezdeményezésére,  félidőben, illetve sérülés esetén lehet a játékvezető engedélyével.

A játékosok felszerelése

A játékos nem viselhet olyan felszerelést, amely veszélyezteti saját maga, vagy az ellenfél testi épségét.

Alapfelszerelések: – egységes színű mez (számozással nem szükséges ellátni); – nadrág; – cipő (kizárólag teremcipő lehet, stoplis vagy műfüves cipő nem engedélyezett); – sportszár vagy megfelelő sportzokni.

A labda

A mérkőzéseken kizárólag 4-es méretű fékezett pattogású futsal labdával lehet játszani.

A játékvezető

Minden mérkőzés vezetésére játékvezetőt kell kijelölni, akinek teljes jogköre van a mérkőzéssel kapcsolatban és felel a játékszabályok betartásáért és betartatásáért. Jogkörének gyakorlása akkor kezdődik, mikor a játék helyszínére érkezik és addig tart, míg el nem hagyja azt. A játékvezető megsértése, döntéseinek figyelmen kívül hagyása, automatikus kizárással járhat.

Jogok és kötelezettségek: – érvényt szerez a játékszabályoknak; – eltekint a játékmegszakítástól minden olyan esetben, amikor meggyőződése, hogy ezáltal a vétlen csapatot juttatja előnyhöz; – jegyzeteket készít a mérkőzéssel kapcsolatban. A mérkőzésről a jelentést az előírt határidőn belül az illetékes szövetség részére eljuttatja. Jelentést tesz minden sportszerűtlen eseményről, amelyet valamely játékos vagy csapatvezető követett el. Jelenti a figyelmeztetéseket; – időmérő hiányában ellátja ezt a funkciót is; – joga van a mérkőzést valamely szabálytalanság vagy nem várt esemény miatt megszakítani, vagy véglegesen beszüntetni; – fellép a sportszerűtlenül viselkedő játékosokkal szemben, figyelmezteti, vagy súlyos szabálytalanság esetén kiállítja a vétkest; – elküldi a játéktérről azokat a személyeket, akik engedély nélkül léptek be; – sérülés esetén megszakítja a játékot és eltávolíttatja a sérült játékost; – továbbengedi a játékot, ha véleménye szerint a játékos csak enyhén sérült meg; – eldönti, hogy a labda és a játékosok felszerelései megfelelnek-e az előírásnak.

A játékvezető döntései a mérkőzéssel kapcsolatban végérvényesek.

A játék időtartama:

Egy darab 8 perces félidőből áll; az időt az időmérő és/vagy a játékvezető méri; a mérkőzésen futóórát kell használni, melyet csak nagyobb sérülés vagy nem várt ok miatt kell megállítani (cserénél, gólnál nem áll az időmérő).

A játék kezdete és folytatása

Kezdet: A mérkőzést mindig a játékvezetőtől bal kézre eső csapat kezdi, a második félidőt a térfélcsere után ugyancsak a játékvezetőtől balra eső csapat kezdi.

Kezdőrúgás: A kezdőrúgást a saját kapu előtti büntetővonalról, álló helyzetből kell elvégezni.

Gól utáni kezdőrúgás:

– az ellenfél játékosainak a saját térfelükön kell tartózkodniuk; – a labda, a játékba hozó csapat térfelén van, a kapu előtti területen; – a labda akkor kerül játékba, ha azt elrúgták és előre elmozdult; – a kezdőrúgást mindig állított helyzetből kell elvégezni;

– a kezdőcsapat egy kötelező passz után lőhet kapura;

– csere esetén meg kell várni, míg a becserélt játékos(ok) a pályára lép(nek) és becsukódik az ajtó.

A játékvezetői labda: Ha a játékot egyéb, a játékszabályokban nem rögzített módon megszakítják, és nem történt egyéb szabálytalanság, akkor a játékot játékvezetői labdával kell folytatni onnan, ahol a labda a játék megszakításának pillanatában volt.

 

Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

 Közvetlen szabadrúgással büntetendőek azon játékosok, akik a következő szabálytalanságok valamelyikét követik el:

– ellenfelét nem szándékosan, durvábban megüti; – ellenfelét gáncsolja, lábával buktatja, vagy megkísérli azt; – nekiugrik ellenfelének; – palánkhoz löki ellenfelét; – ellenfelét visszahúzza; – testi erejét brutális módon veti be, úgy hogy nem a labdát akarja megjátszani;

– a labdát birtokló játékost egyszerre két ellenfele szorítja be a palánkhoz;

– kézzel ér a labdához (kivétel, a test mellé leszorított kéz vagy testi épség megóvása érdekében maga elé tartott kéz);

– ellenfelét bármely irányból becsúszva szereli. – veszélyesen játszik; – szándékosan az ellenfelét feltartja; – földön fekve akadályozza ellenfelét;

– becsúszik szabad labdára.

———————————————————————-

Büntető rúgással, de nem kiállítással kell figyelmeztetni azt a játékost:

– aki a gólba tartó labdát becsúszva téríti el;

– aki gólba tartó labdát kézzel térít el (kivétel, a test mellé leszorított kéz vagy testi épség megóvása érdekében maga elé tartott kéz);

– aki a kapu előtt a földön fekve akadályozza ellenfele vagy a labda mozgását;

– aki gólhelyzetben szabálytalanul választja el az ellenfél játékosát a labdától.

————————————————————————-

Két perces kiállítással kell fegyelmezni azt a játékost, aki:

– következetesen vét a játékszabályok ellen; – sportszerűtlenül viselkedik; – a sporthoz nem méltó szavakkal, mozdulatokkal nemtetszését fejezi ki ellenfelével vagy a játékvezetővel szemben; – késlelteti a játék újraindítását;

– mezőnyben vagy az ellenfél kapuja előtt szándékosan kézzel ér a labdába;

– az ellenfél javára megítélt büntetőbe  szándékosan beleér; – a játékvezető engedélye nélkül belép a játéktérre és sportszerűtlenül viselkedik; – a játékvezető engedélye nélkül elhagyja a játékteret. (kivéve sérülés esetén ) – a harmadik két perces kiállítás, végleges kiállítást von maga után.

Ezen szabálytalanságok esetén a játékvezető nem ítél büntetőt!

———————————————————————-

A mérkőzés folyamán a vétkes játékost véglegesen (cserével) ki kell állítani ha:

– volt már kétszer két perces kiállítása;

– durva szabálytalanságban sorozatban vétkes;

– brutálisan, szándékosan az ellenfél testi épségét veszélyeztetve játszik; – ellenfelét, vagy valaki mást leköp; – goromba, sértő kifejezéseket használ, nem sportemberhez méltóan viselkedik.

A figyelmeztetések a pályán nem lévő játékosokra is vonatkoznak!

 

Játékoslétszám:

Egy csapatból egyszerre max. 3 fő tartózkodhat a pályán. A türelmi idő lejárta után, létszámhiány (1. félidőben történő kiállítás) esetén 2 fővel is elkezdhető egy mérkőzés, ha összesen 1 fő jelent meg a csapatból, úgy az ellenfél játék nélküli 3-0-ás végeredménnyel győzött.

A mérkőzés ideje alatt, egy adott csapat pályán tartózkodó 3 játékosa közül max. 2 játékos büntethető 2 perces kiállítással. Ilyenkor, a korlátozott idő miatt az 1 a 3 (vagy 2) elleni felállás engedélyezett. Ha egy csapatnál sérülések vagy végleges kiállítások miatt lép fel az 1 a 3 (vagy 2) elleni szituáció, úgy az 1 fővel maradt csapat a mérkőzést feladni kényszerül és az ellenfél győz 3-0-ás végeredménnyel.

 

Gól

Gólt kell ítélni, akkor:

– ha a labda akár a földön, akár a levegőben teljes terjedelmében áthalad a gólvonalon a kapufák és a keresztléc közt, anélkül, hogy előtte a támadó csapat szabálytalanságot követett volna el. A mérkőzés győztese: – a mérkőzést az a csapat nyeri, aki több szabályos gólt ér el. Ha mindkét csapat azonos számú gólt szerez, akkor a mérkőzés döntetlen.

Érvénytelen Gól

– ha a gólt kapott csapat nem várja meg, míg ellenfele visszamegy saját térfelére és úgy szerez gólt;

– ha a gólt kapott csapat nem végez el minimum egy átadást a kapura lövés előtt;

– ha a gólt szerző csapat nem megy vissza saját térfelére és úgy szerzi meg következő gólját.

Szabadrúgás

Minden szabadrúgás alakalmával a labdának a talajon kell állnia. A szabadrúgást végző játékos passzolhat vagy kapura is lőhet.

A szabadrúgás helye: Az ellenfél játékosainak legalább 2 m-re (ha lehet) kell a letett labdától állniuk. A labda akkor kerül játékba, ha elrúgták és ezáltal elmozdult.

Büntető rendelkezés: – ha az ellenfél játékosa az előírt távolságon belül tartózkodik: a szabadrúgást meg kell ismételni.

Büntető

Ha a kieséses szakaszban mind a rendes játékidő, mind a hosszabbítás után döntetlenre áll a találkozó. Ebben az esetben 3-3 büntetőt kell elvégezni a csapatoknak. Ha ez sem hoz döntést, akkor a csapatok felváltva végzik a büntetőrúgásokat, mindaddig, míg egyik csapat ki nem hagyja a büntetőt, míg a másik gólt szerez.

A büntetőrúgást a játékosoknak saját kapujuk előtt kijelölt büntetővonal bármely pontjáról kell elvégezniük az ellenfél üres kapujára. A büntetőbe nem érhet bele egy játékos sem addig, míg a labda az ellenfél kapuja menti falat nem érinti vagy gól nem lesz. Amennyiben a büntetőrúgónak valamelyik csapattársa idő előtt érinti a labdát, a másik csapat szabadrúgással folytathatja a játékot onnan, ahol történt a szabálytalanság. Ha abból a csapatból ér bele szándékosan idő előtt egy játékos a labdába, amelyik miatt történt a büntetőrúgás, akkor újabb büntetőt kell elvégezni, és a vétkes játékost ki kell állítani. Ha az elvégzett büntető nem érinti az ellenfél kapuja menti falat, akkor az ellenfél hozhatja játékba a labdát saját kapuja elöl.

 

A helyezések eldöntése:

A bajnokság mérkőzésein:

 1. győzelem esetén 3 pontot,
 2. döntetlen esetén 1-1 pontot,
 3. vereség esetén 0 pontot kapnak a csapatok.

A helyezések eldöntése pontegyenlőség esetén:

 1. gólkülönbség,
 2. egymás elleni eredmény,
 3. több rúgott gól,
 4. amelyik csapat több győzelmet ért el,
 5. mindezek egyenlősége esetén sorsolás dönt.

 Szabványosított pályaterv a Cageball Szövetség Kft. tulajdona.

A szabvány pályát egy vasszerkezet fogja közre, mely belülről ütés álló plexivel van lefedve. A pálya alapterülete 16,5 x 8,5 m, magassága 2,5 m. A jobb összjáték érdekében 1 m magas palánk övezi a pálya szélét. A játéktér műanyag borítású (sport PVC), a plafonrész vasrácsból vagy labdafogó hálóból van kialakítva. A két kapu a 8,5 méteres oldalak közepén található. Mérete: 1,3 x 1 méter. Pályaszellőztető-rendszer szükséges. A pályára bejutást ill. pályaelhagyást a középvonalnál elhelyezett ajtó biztosítja, amely szervesen illeszkedik a pálya kialakításába. A pálya négy sarkánál 40 cm széles mandinervonal van kialakítva a pálya teljes magasságában.

A labda:

Tulajdonságok: Hightech-PU anyag, Design-struktúrált felület,  Felére csökkentett pattogás, Méret: 4, Labda kerülete 67 cm

A szabályok betartás minden esetben játékvezető felügyeli. A játékvezető döntése megkérdőjelezhetetlen!

Bronz mérkőzés van, mely a 3. hely sorsáról dönt.

Minden játékos és csapatvezető a FAIR PLAY tisztaságával, szellemével és annak szabályaival lép pályára.

A csoportmeccsek lezárása után a weboldalon automatikusan megjelennek a párosítások a kieséses rendszer elkezdéséhez.

A csoportmeccsek utáni ágakat/párosításokat a csoportokba elért helyezés határozza meg. 

Amennyiben a bajnokság során „ki-ki mérkőzésekre”(egyenes kiesése szakasz) kerül sor döntetlen esetén 3-3 büntető rúgás dönti el a találkozó végkimenetelét. Ha a 3 rúgás után nincs döntés, akkor már azoknak kell rúgnia, akik még nem lőttek büntetőt!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülj a versenyekről! Ne maradj le!
E-mail címed és a neved megadásával hozzájárulsz, hogy időnként hírlevelet küldjünk a számodra.