Eng | Hun
System message
1
2
3
4

BeYourPlayer Offline Bajnokság Szabályzat

Első félidő- Xbox ONE FIFA 19

 1. Alapszabályok
  1. Minden mérkőzést az ElectronicArts Inc által publikált EA SPORTS FIFA 19 Xbox One konzolra kompatibilis videójáték-szoftver legfrissebb változatával kötelező lejátszani.
  2. A versenyen minden olyan természetes személy részt vehet, aki 14 évnél idősebb. De 18 évnél fiatalabb résztvevők csak szülő / gyám / beleegyezésével nevezhetnek a versenyre.
  3. Minden félidőt egy valós játékvezető és egy virtuális játékvezető felügyel.
   1. JátékvezetőMinden olyan a szervezők által kijelölt természetes személy, aki 16 évnél idősebb. Döntésüket kizárólag a versenybíróság írhatja felül vitás esetekben.
  4. Minden mérkőzést a konzolon 2 a 2 ellen kell lejátszani. Ez alól kivétel nem engedélyezett.
 2. Mérkőzések
  1. A félidő időtartama: 6 perc
  2. Nehézségi szint: Legendás
  3. Játék sebessége: NORMAL
  4. Sérülés: Nincs
  5. Kezezés: Kikapcsolva
  6. Keretek: Offline, Játékos rating: Offline
  7. Időjárás: SPRING, 08:00 pm
  8. Játékvezető: RANDOM
  9. Labda: RANDOM
  10. Les: Bekapcsolva
  11. A mérkőzés kezdete előtt minden résztvevőnek 2 perc áll a rendelkezésére, hogy
   1. kiválassza az nevezésben megjelölt csapatot
   2. a játékba épített taktikai beállítások közül válasszon
   3. összeállítsa a játék adatbázisa alapján a kezdő csapatot - igény szerint módosítson a játékvezérlők beállításain
  12. Mérkőzés közben a játékosok cseréje nem engedélyezett. Ez alól kivételt képez az a résztvevő csapat amelyik kiállítást kap a virtuális játékvezetőtől. Ebben az esetben 1 db játékos cserére van lehetőség a szenvedő félnek. Az időlimit 1 perc.
  13. Minden mérkőzést a játékban alapértelmezettként megadott TV Közvetítés (Camera:Tele Broadcast) kameraállásból kötelező játszani.
  14. A mérkőzés nem állítható le a valós adminisztrátor engedélye nélkül. Technikai probléma esetén a jelen szabályzat kivételt képez.(kivétel 12. pont)
  15. Minden csapat a nevezéskor kiválasztott és a nevezésben elküldött FIFA csapattal köteles lejátszani a mérkőzéseit a torna során. Ezen csapat csakis a FIFA17-ben szereplő klubcsapatok közül kerülhet ki. A válogatott csapatok választása nem engedélyezett!
  16. Játékban történt kiállítást, ugyan úgy viszi tovább a szenvedő fél az aktuális mérkőzésen mint a részeredményt.
   1. Az eredményt (és a kiállítást/okat) az azon a konzolnál lévő játékvezető hitelesíti.
  17. A csoportmeccsek lezárása után a weboldalon automatikusan megjelennek a párosításokat a kieséses rendszer elkezdéséhez.
  18. A nyolcaddöntő, negyeddöntő és elődöntő párosításai sorsolás után kerülnek ki, melyet a szervezők készítenek el. (www.random.org)
  19. Bronz mérkőzés nincs, a 3. hely megosztott.
 3. Lebonyolítás
  1. Résztvevő Felelőssége
   1. 3 perccel a kiírt mérkőzés előtt jelentkezni a kijelölt játékvezetőnél.
   2. Amennyiben mérkőzés közben technikai vagy egyéb problémát észlel (fagyás, hibás játékvezérlő) azt köteles jelenteni a kijelölt játékvezetőnek. Ennek elmulasztása során az aktuális félidő lejátszása kötelező és az elért eredmények véglegesek.
   3. A rendezők, játékvezetők (virtuális/valós) és a versenybíróság utasításainak követése. Vitás, vagy megkérdőjelezhető döntés ellen fellebbezni a versenybíróságnál (rendezőknél) lehet.
   4. Minden résztvevő köteles az általa szabálytalannak vélt cselekményeket jelenteni a játékvezetőknek.
   5. Amennyiben a résztvevő nem vesz részt hivatalos mérkőzésen, köteles a kijelölt játékterületen kívül tartózkodnia. Ennek elmulasztása a versenyből való kizárást vonhatja maga után.
   6. Minden résztvevő köteles a Fair Play szellemében részt venni a bajnokságon. A saját és mások mérkőzéseinek akadályoztatása a versenyből való kizárást jelenti. Különösen a fizikai akadályoztatás (pl. lökdösődés, kitakarás, stb.)
  2. Játékvezetők Felelőssége
   1. A mérkőzések felügyelete.
   2. Vitás esetek, eseti elbírálása a versenyszabályzat alapján.
   3. A játékosok tájékoztatása a versenyszabályzat tartalmáról kérés esetén.
   4. A játékvezetők nem kötelesek tájékoztatást adni a játékosok mérkőzéseinek időpontjáról illetve a rendezvény lebonyolításáról.
   5. Szabálytalanság esetén megállíthatják a játékot illetve a félidő újrajátszását írhatják elő.
   6. Amennyiben a játékvezetőt a résztvevők nem tájékoztatják az esetleges technikai problémákról (például: játékvezérlő működésképtelensége, a gyáriaktól eltérő csapatösszeállítás, szabálytalan csapatválasztás illetve taktikai beállítások) a mérkőzés folyamatban lévő félidejét le kell játszani. A játékvezetők szabadon dönthetnek a félidő sorsa felett.
  3. Rendezők / Versenybíróság Felelőssége
   1. A rendezvény lebonyolításának felügyelete.
   2. Információs pult üzemeltetése a rendezvény teljes ideje alatt
   3. A résztvevők tájékoztatása, amennyiben a kiírt mérkőzés előtt 3 perccel nem jelennek meg a játékállásoknál.
   4. Maximálisan 3 tájékoztatás (felszólítás) és az 3 perces határidő túllépése után a versenybíróság diszkvalifikálhatja a meg nem jelent résztvevőt.
   5. Óvások esetleges kivizsgálása, azonban a versenybíróság bármely esetben visszautasíthatja az óvási kérelmet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az eset kivizsgálása miatt a rendezvény lebonyolítása nehézkessé válhat vagy az érintett felek nem a versenyszabályzat III./1.) pontja alapján jártak el.
 4. Egyéb rendelkezések
  1. A rendezvényen okozott károkat, a vétkesek kötelesek megtéríteni a sértett partnerrel szemben. Amennyiben nem sikerül a helyszínen rendezni az anyagi kárt, a szervezőség jogi útra terelheti az ügyet.
  2. A kontroller eldobás; egymás fizikai bántalmazása; a TV készülékek rongálása bármilyen formában automatikus kizárást vonhat maga után.
  3. A rendezvényre belépő résztvevők, a belépéssel megértették és elfogadták a versenyszabályzatot, melynek teljes szövege megtekinthető a kihelyezett játékvezetőknél.
  4. Jelen szabályzat pontjait a versenybíróság módosíthatja, amennyiben az a rendezvény zavartalan lebonyolítása miatt indokolt. A módosításokat a versenybíróság köteles szóban közölni a résztvevőkkel, akik függetlenül az éppen folyamatban lévő vagy lejátszott mérkőzésektől elfogadják azokat.
  5. A saját játékvezérlők használatát a versenybíróság egyénenként korlátozhatja. A játékvezérlők beüzemelése beleszámít a beállításokra adott 2 percbe.
Subscription for newsletter
Subscribe to our newsletter for latest news and informations. Don't miss it.
By giving your name and email adress, You agree that from time to time, we may send you newsletters and other promotions by email.