Eng | Hun
Rendszerüzenet
1
2
3
4

BeYourPlayer Offline Bajnokság Szabályzat

Első félidő- Xbox ONE FIFA 18

 1. Alapszabályok
  1. Minden mérkőzést az ElectronicArts Inc által publikált EA SPORTS FIFA 18 Xbox One konzolra kompatibilis videójáték-szoftver legfrissebb változatával kötelező lejátszani.
  2. A versenyen minden olyan természetes személy részt vehet, aki 14 évnél idősebb. De 18 évnél fiatalabb résztvevők csak szülő / gyám / beleegyezésével nevezhetnek a versenyre.
  3. Minden félidőt egy valós játékvezető és egy virtuális játékvezető felügyel.
   1. Játékvezető

    Minden olyan a szervezők által kijelölt természetes személy, aki 16 évnél idősebb. Döntésüket kizárólag a versenybíróság írhatja felül vitás esetekben.
  4. Minden mérkőzést a konzolon 2 a 2 ellen kell lejátszani. Ez alól kivétel nem engedélyezett.
 2. Mérkőzések
  1. A félidő időtartama: 6 perc
  2. Nehézségi szint: Legendás
  3. Játék sebessége: NORMAL
  4. Sérülés: Nincs
  5. Kezezés: Kikapcsolva
  6. Keretek: Offline, Játékos rating: Offline
  7. Időjárás: SPRING, 08:00 pm
  8. Játékvezető: RANDOM
  9. Labda: RANDOM
  10. Les: Bekapcsolva
  11. A mérkőzés kezdete előtt minden résztvevőnek 2 perc áll a rendelkezésére, hogy
   1. kiválassza az nevezésben megjelölt csapatot
   2. a játékba épített taktikai beállítások közül válasszon
   3. összeállítsa a játék adatbázisa alapján a kezdő csapatot - igény szerint módosítson a játékvezérlők beállításain
  12. Mérkőzés közben a játékosok cseréje nem engedélyezett. Ez alól kivételt képez az a résztvevő csapat amelyik kiállítást kap a virtuális játékvezetőtől. Ebben az esetben 1 db játékos cserére van lehetőség a szenvedő félnek. Az időlimit 1 perc.
  13. Minden mérkőzést a játékban alapértelmezettként megadott TV Közvetítés (Camera:Tele Broadcast) kameraállásból kötelező játszani.
  14. A mérkőzés nem állítható le a valós adminisztrátor engedélye nélkül. Technikai probléma esetén a jelen szabályzat kivételt képez.(kivétel 12. pont)
  15. Minden csapat a nevezéskor kiválasztott és a nevezésben elküldött FIFA csapattal köteles lejátszani a mérkőzéseit a torna során. Ezen csapat csakis a FIFA17-ben szereplő klubcsapatok közül kerülhet ki. A válogatott csapatok választása nem engedélyezett!
  16. Játékban történt kiállítást, ugyan úgy viszi tovább a szenvedő fél az aktuális mérkőzésen mint a részeredményt.
   1. Az eredményt (és a kiállítást/okat) az azon a konzolnál lévő játékvezető hitelesíti.
  17. A csoportmeccsek lezárása után a weboldalon automatikusan megjelennek a párosításokat a kieséses rendszer elkezdéséhez.
  18. A nyolcaddöntő, negyeddöntő és elődöntő párosításai sorsolás után kerülnek ki, melyet a szervezők készítenek el. (www.random.org)
  19. Bronz mérkőzés nincs, a 3. hely megosztott.
 3. Lebonyolítás
  1. Résztvevő Felelőssége
   1. 3 perccel a kiírt mérkőzés előtt jelentkezni a kijelölt játékvezetőnél.
   2. Amennyiben mérkőzés közben technikai vagy egyéb problémát észlel (fagyás, hibás játékvezérlő) azt köteles jelenteni a kijelölt játékvezetőnek. Ennek
    elmulasztása során az aktuális félidő lejátszása kötelező és az elért eredmények véglegesek.
   3. A rendezők, játékvezetők (virtuális/valós) és a versenybíróság utasításainak követése. Vitás, vagy megkérdőjelezhető döntés ellen fellebbezni a versenybíróságnál (rendezőknél) lehet.
   4. Minden résztvevő köteles az általa szabálytalannak vélt cselekményeket jelenteni a játékvezetőknek.
   5. Amennyiben a résztvevő nem vesz részt hivatalos mérkőzésen, köteles a kijelölt játékterületen kívül tartózkodnia. Ennek elmulasztása a versenyből való kizárást vonhatja maga után.
   6. Minden résztvevő köteles a Fair Play szellemében részt venni a bajnokságon. A saját és mások mérkőzéseinek akadályoztatása a versenyből való kizárást jelenti. Különösen a fizikai akadályoztatás (pl. lökdösődés, kitakarás, stb.)
  2. Játékvezetők Felelőssége
   1. A mérkőzések felügyelete.
   2. Vitás esetek, eseti elbírálása a versenyszabályzat alapján.
   3. A játékosok tájékoztatása a versenyszabályzat tartalmáról kérés esetén.
   4. A játékvezetők nem kötelesek tájékoztatást adni a játékosok mérkőzéseinek időpontjáról illetve a rendezvény lebonyolításáról.
   5. Szabálytalanság esetén megállíthatják a játékot illetve a félidő újrajátszását írhatják elő.
   6. Amennyiben a játékvezetőt a résztvevők nem tájékoztatják az esetleges technikai problémákról (például: játékvezérlő működésképtelensége, a gyáriaktól eltérő csapatösszeállítás, szabálytalan csapatválasztás illetve taktikai beállítások) a mérkőzés folyamatban lévő félidejét le kell játszani. A játékvezetők szabadon dönthetnek a félidő sorsa felett.
  3. Rendezők / Versenybíróság Felelőssége
   1. A rendezvény lebonyolításának felügyelete.
   2. Információs pult üzemeltetése a rendezvény teljes ideje alatt
   3. A résztvevők tájékoztatása, amennyiben a kiírt mérkőzés előtt 3 perccel nem jelennek meg a játékállásoknál.
   4. Maximálisan 3 tájékoztatás (felszólítás) és az 3 perces határidő túllépése után a versenybíróság diszkvalifikálhatja a meg nem jelent résztvevőt.
   5. Óvások esetleges kivizsgálása, azonban a versenybíróság bármely esetben visszautasíthatja az óvási kérelmet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az eset
    kivizsgálása miatt a rendezvény lebonyolítása nehézkessé válhat vagy az érintett felek nem a versenyszabályzat III./1.) pontja alapján jártak el.
 4. Egyéb rendelkezések
  1. A rendezvényen okozott károkat, a vétkesek kötelesek megtéríteni a sértett partnerrel szemben. Amennyiben nem sikerül a helyszínen rendezni az anyagi kárt, a szervezőség jogi útra terelheti az ügyet.
  2. A kontroller eldobás; egymás fizikai bántalmazása; a TV készülékek rongálása bármilyen formában automatikus kizárást vonhat maga után.
  3. A rendezvényre belépő résztvevők, a belépéssel megértették és elfogadták a versenyszabályzatot, melynek teljes szövege megtekinthető a kihelyezett játékvezetőknél.
  4. Jelen szabályzat pontjait a versenybíróság módosíthatja, amennyiben az a rendezvény zavartalan lebonyolítása miatt indokolt. A módosításokat a versenybíróság köteles szóban közölni a résztvevőkkel, akik függetlenül az éppen folyamatban lévő vagy lejátszott mérkőzésektől elfogadják azokat.
  5. A saját játékvezérlők használatát a versenybíróság egyénenként korlátozhatja. A játékvezérlők beüzemelése beleszámít a beállításokra adott 2 percbe.